Claim conditions


Reklamačné podmienky

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom a to bez zbytočného odkladu priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu :

J-Centrum s.r.o. (Ing. Jarmila Gajdošová), Na vyhliadke 11, 080 05 Prešov.

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru
- dôvod reklamácie
- doklad o kúpe tovaru

Náklady na dopravu uznanej reklamácie hradí J-Centrum s.r.o.

Oznam o prijatí a stave jej riešenia bude zaslaný klientovi písomne do 10 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Reklamácia bude doriešená do 30 dní od prijatia reklamovaného produktu.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená peňažná čiastka.

Internetový obchod bambiroxy.com poskytuje na plienky 2-ročnú záruku na všetky upínacie prostriedky (suché zipsy, patentky ). V prípade poškodenia alebo opotrebenia opraví zdarma poškodenú časť a vráti takto opravený tovar zákazníkovi. Poštovné pri zaslaní opraveného tovaru späť zákazníkovi hradí internetový obchod.


OUR BRANDS

CONTACT INFORMATION
  • G-SERVIS, s.r.o.
  • Na vyhliadke 11, 080 05 Presov
  • Tel.: +421 905 963 833
  • info@bambiroxy.com